dilluns, 28 d’octubre de 2013

Instruccions per a la ciberacció


Benvolguts amics, tots els que estem relacionats d'una forma o una altra amb la Plataforma Salvem l'aqüífer del Molinar i, al seu torn, disposem de comptes en Facebook, Twitter o similar, devem contribuir a donar-li la màxima difusió a les notícies que es van publicant i, sobretot, a l'activitat de la nostra Plataforma. No és suficient amb llegir les notícies, és necessari adoptar una postura activa i difondre-les amb els nostres propis mitjans.

Per a aconseguir guanyar en visibilitat cal entendre una mica com funcionen les xarxes socials, els cercadors, els algorismes, etc (o tot açò que s'ha donat a cridar marketing viral), encara que no pretenem fer ara i ací una tesi doctoral, simplement anem a donar alguns consells útils que esperem siguen posats en pràctica:

1.- BLOG: El nostre blog està en la següent adreça: http://salvemelmolinar.blogspot.com.es/

Tots els que utilitzen habitualment un lector de RSS (recomane feedly.com) poden afegir el nostre blog als continguts i d'aquesta forma estaran al dia de tot el que anem publicant.

2.- FACEBOOK: Tots els que tinguen un compte en Facebook poden visitar la pàgina de la Plataforma en aquesta adreça i donar-li a "Me gusta" per a generar interacció: pàgina en Facebook

Però donar-li a "Me gusta" no és suficient, doncs no t'assegures de poder assabentar-te de tot el que anem publicant. Per a no perdre't cap notícia has de col·locar el ratolí sobre el requadre que posa "Te gusta" i marcar les opcions "Recibir notificaciones".

Però encara cal fer més coses. En Facebook hi ha una sèrie d'accions que donen rellevància a la notícia. En la mesura que les duguem a terme estarem potenciant la difusió d'aquestes notícies. Molts es conformen amb donar-li a "Me gusta" en cada publicació, però també és molt útil "Comentar" i "Compartir" les notícies en el vostre mur. A més comentaris, més compartits i més m'agrada, major difusió tindran les notícies en la xarxa social.

3.- TWITTER: D'altra banda, tenim el compte de Twitter en aquesta adreça: compte en Twitter

Tots els que tingueu compte en Twitter podeu fer-vos seguidors del nostre compte, de manera que cada "tuit" que publiquem puga ser "retuitejat" per vosaltres.

Us demane la vostra col·laboració en aquesta batalla mediàtica entre, una vegada més, David i Goliat.

dissabte, 26 d’octubre de 2013

Reunió amb "La Española"


Tal com s'havia concertat amb alguns dies d'antelació, en la vesprada d'ahir divendres es va celebrar una reunió en les oficines de l'empresa "L'Espanyola" amb un grup de representants de la plataforma "Salvem l'Aqüífer del Molinar".

Des del principi tots els reunits sabien que en la taula estaven representats els defensors de dos plantejaments antagònics: els representants de "L'Espanyola" avalant sense fissures el seu projecte de polígon industrial en la zona de la Canal i els membres de la plataforma qüestionat la idoneïtat de la ubicació d'aquest projecte.

Malgrat tot, la reunió es va perllongar durant més de dues hores, amb un constant intercanvi d'arguments per ambdues parts que, com semblava predestinat, xocaven frontalment. Cal dir que també va haver-hi punts de encontre: per part de l'empresa es reconeixia la coherència dels plantejaments de la plataforma (que no ha canviat el seu enfocament al llarg de tots els anys que porta constituïda), mentre que per part dels nostres representants es reconeixia el treball realitzat per l'empresa per a presentar un projecte amb important component innovador.

Al final, la impressió que ens portem és, com diria un castís, "que aquí está todo el pescao vendido". El projecte porta gestant-se durant 10 anys i està en la seua recta final. La Generalitat, conscient de l'alt valor ambiental dels terrenys on es pretén situar, de la seua proximitat al Parc Natural de la Font Roja, del seu inqüestionable impacte paisatgístic, ha hagut de recórrer a un instrument excepcional, a una autèntica "piconadora" jurídica com és la ATE, amb la qual s'aplanaran tots els impediments legals que, fins a fa pocs mesos, impedien el desenvolupament d'aquest polígon.

Com a curiositat direm que hi ha alguna cosa que ha molestat especialment als promotors del projecte: que se'ls haja titllat d'especuladors, ja que ho consideren una falta de respecte. Des de la nostra plataforma se'ls ha respost que entenem que "especular" en la seua accepció de "efectuar operacions comercials o financeres, amb l'esperança d'obtenir beneficis basats en les variacions dels preus o dels canvis" i que no considerem aquesta expressió com una falta de respecte. El que diem i repetim és que aquest projecte generarà sens dubte una sèrie de plusvàlues urbanístiques i que és lícit pensar que els seus impulsors cerquen deliberadament obtenir-les.

En definitiva, des de la plataforma intentem articular una crítica al projecte que es base en arguments tècnics, no en desqualificacions personals a ningú. Es qüestiona, en este cas, directament la ubicació del projecte i la manca d'estudi d'altres alternatives, i en cap cas a l'empresa o empresaris.

divendres, 25 d’octubre de 2013

La "responsabilitat" de Salvem l'Aqüífer del Molinar


Des de l’associació Salvem l’Aqüífer del Molinar, després d’escoltar les declaracions de la FEDAC sobre
el projecte del polígon industrial de La Española a la Canal, volem manifestar el següent:

• En primer lloc, ens crida molt l’atenció que una Federació d’Empresaris de l’Alcoià i el Comtat, és a dir comarcal, parle en les seues declaracions reiteradament de la situació econòmica i empresarial de la comarca i descarte totalment el polígon de La Española en el polígon que s'ha dissenyat per a la comarca, molt ad hoc, situat al terme de Muro. Aquests senyors, s’han preocupat per estudiar les possibles i molt diverses alternatives que hi ha a la comarca o tan sols s’han fiat de la part que vol vendre els terrenys que té a la Canal?

• Sorprén que FEDAC, quan ni tan sols ha finalitzat el termini per a estudiar i presentar les al•legacions al projecte i quan, per tant, les administracions han de deixar la porta oberta a totes les alternatives d'ubicació, defense tan cegament el polígon no a la comarca sinó, únicament i exclusivament, a la Canal. Què passa ací? La comarca no val res?

• Sembla que amb les seues declaracions vulguem pressionar el govern municipal actual perquè done suport, sense més consideracions, a la ubicació del projecte a la Canal i que, per consegüent, s'oblide de valorar els riscos que comporta i de l'amenaça que representa per a la principal i insubstituïble font d'aigua potable d'Alcoi. El govern municipal ha de defensar els interessos generals, els de tots els ciudatans i ciutadanes, i no ha d'actuar com un mer agent immobiliari d'un únic propietari particular. Parlen de la deixadesa dels governs però ¿aquestos senyors saben que existeix una mancomunitat que du el seu mateix nom, el de l’Alcoià i el Comtat, i que aquesta mancomunitat projecta un parc industrial on cabria La Española i 10 grans empreses més, a peu d’autovia i en sòl urbanitzable?

• Coneixen aquests empresaris els nombrosos estudis tècnics que desaconsellen posar determinades empreses a la zona de la Canal? Els han estudiat o ni tan sols els han llegit? Coneixen la realitat hidrogeològica de la Canal? Pensem que no, ja que, en cas contrari, no haurien fet unes declaracions en què atribueixen els més que contrastats problemes hidrogeològics de la Canal a un mer desig o caprici nostre.

• Parlen d’irresponsabilitat, de qui?, de qui vol defendre l’aigua de tots els alcoians per davant dels interessos particulars d’un únic propietari, que vol reclassificar els seus terrenys, de protegits a industrials? Qui es més irresponsable, qui posa en perill l’aigua o qui aplica el principi de precaució enfront d'una possible contaminació de l’aqüífer del Molinar?

• No és una greu irresponsabilitat forçar una ubicació que, si no és denegada abans per la Conselleria, té moltes possibilitats d'acabar sent declarada il•legal pels tribunals? De qui serà la culpa quan això ocórrega? serà dels que tanquen els ulls davant de la realitat o encara voldran aquestos tirar-li-la als qui estem avisant del despropòsit de la ubicació a la Canal?

• Pel futur de la comarca hauríem d’oblidar-nos de les polítiques de campanar i apostar per la unió que fa la força i pels espais industrials de més d’un milió de metres quadrats, disponibles a la comarca, que ja estan preparats i que, sense cap impacte als nostres parcs naturals, no posen en perill l’aigua que bevem.

• La FEDAC hauria de defendre els interessos del conjunt dels empresaris de la comarca i haurien de tindre present com és d'imprescindible l'aigua per a totes les activitats empresarials. En quina situació quedarien els empresaris d'Alcoi amb l'aigua del Molinar contaminada? Per tant, demanem responsabilitat i serietat a l'hora de donar suport a determinats projectes en determinats llocs.

• Amb els nostres modestos mitjans, tractarem de fer arribar a la gent els nostres arguments i, amb el permís de FEDAC o sense, mostrarem que hi ha moltes alternatives per a ubicar el projecte de La Española, tant al terme municipal d'Alcoi com a la comarca. És fals que La Espapola només puga instal•lar-se a la Canal i dir el contrari és, senzillament, enganyar els ciutadans.


dimecres, 16 d’octubre de 2013

Estem en període d'al·legacions!


En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del passat 2 d'octubre es va publicar la Resolució de 18 de setembre de 2013, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual se sotmet a participació pública la versió preliminar de l’actuació territorial estratègica Alcoinnova, projecte indus-
trial i tecnològic, al municipi d’Alcoi.

S'inicia un període de 45 dies durant els quals es podrà examinar la documentació exposada al públic i formular al·legacions. Els documents estan en la pàgina de la Consellería (encara que deixe l'enllaç a la versió en idioma castellà, ja que la versió en valencià provoca errors en la descàrrega d'algun document).

Hem posat aquesta documentació en la nostra web a la disposició de qualsevol que la vulga consultar i/o descarregar. Es tracta dels següents documents:

1º) Versió preliminar del Projecte Industrial i Tecnològic Alcoinnova en el terme municipal d'Alcoi (191 pàgines).
2º) Informe de sostenibilitat econòmica (41 pàgines).
3º) Informe de sostenibilitat ambiental (1011 pàgines).
4º) Estudi preliminar d'integració paisatgística (154 pàgines).

Estem treballant en la redacció d'un escrit d'al·legacions que serà difós tan aviat ens siga possible, però qualsevol observació, ajuda o suggeriment serà ben rebuda..