divendres, 20 de febrer de 2015

Un pas important en defensa del aqüífer

Foto: http://www.mundiario.com/

El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 d'Alacant desestima la demanda de La Española contra l'Ajuntament d'Alcoi i l'associació Salvem l'Aqüífer del Molinar

La tramitació del recurs de l'Ajuntament en defensa de l'autonomia local podrà continuar endavant

El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 d'Alacant ha desestimat íntegrament la demanda de La Española contra els els acords plenaris de 22-07-2013 i de 30 09 2013, referents al projecte Alcoinnova.

L'estiu de 2013, l'associació Salvem l'Aqüífer del Molinar va presentar un recurs de reposició perquè la corporació municipal defensara judicialment les seues competències urbanístiques i reclamara, com a mínim, una participació com la que la Generalitat havia reconegut a l'Ajuntament de València en el projecte València Dinamitza, també declarat actuació territorial estratègica (ATE).

El Ple del dia 22-07-2013 va acceptar de manera provisional la sol·licitud de Salvem l'Aqüífer i, després d'estudiar les al·legacions en contra de La Española, va confirmar la seua decisió el 30-09-2013.

El Jutjat d'Alacant només ha tingut com a objecte analitzar la decisió municipal de demandar la Generalitat davant el Tribunal Superior de Justícia, que és el competent per a resoldre si la declaració de l'ATE viola el dret a l'autonomia local. Si La Española hagúes guanyat a Alacant, el procediment que tramita el Tribunal Superior de Justícia a València no hauria pogut continuar:
"Debe, pues, dejarse claro que el enjuiciamiento del acto administrativo impugnado en este proceso se limitará únicamente a dirimir la legalidad de la decisión del Ayuntamiento de Alcoy de acudir ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y los aspectos formales que dan lugar a esta decisión (en concreto, la estimación del Recurso de Reposición interpuesto por la Asociación codemandada)."
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu reconeix que Salvem l'Aqüífer del Molinar estava plenament legitimada per a presentar el seu recurs de reposició, tant pel seu interés legítim en la matèria com pel seu dret a exercir l'acció popular urbanística i ambiental:
"Para intervenir en el proceso administrativo (en vía de petición o en vía de recurso) no es necesario tener un interés directo, como pretende la parte actora, dado que la propia Ley estatal 30/1992 admite la condición de interesado en aquellas partes que definendan un interés legítimo […]. Ello implica el reconocimiento de legitimación para aquellas corporaciones o asociaciones legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.
Pero es que, además, en el caso que nos ocupa, la intervención de la Asociación "Salvem l'Aqüífer del Molinar" estaría incluida en uno de los supuestos en los que […] la legislación reconoce la acción popular […], como es el previsto en Derecho urbanístico […]
Pero es que, por último, no solo en Derecho urbanístico existe la acción popular. En materia de medio ambiente, la misma está reconocida expresamente también […] a aquellas entidades sin ánimo de lucro que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: tener entre sus fines la protección del medio ambiente en el ámbito territorial afectado; encontrarse constituidas al menos dos años antes del ejercicio de la acción; y que desarrollen su actividad en el ámbito territorial que resulte afectado por la actuación u omisión administrativa; requisitos todos ellos que cumple la Asociación "Salvem l'Aqüífer del Molinar""
El Jutjat número 3 també deixa ben clar que La Española no va patir indefensió i que els actes de l'Ajuntament estaven degudament motivats:
"La indefensión desaparece desde el momento en que la actora tuvo conocimiento del Recurso de Reposición interpuesto y pudo realizar las alegaciones al mismo que estimó convenientes. […] el Recurso de Reposición fue estimado por el Pleno "ad cautelam", "con la finalidad de no hacer perder al Recurso de Reposición su objeto, y ello sin perjuicio de nuevos acuerdos que puedan ser adoptados en el futuro" […] sus alegaciones fueron tenidas en consideración y resueltas de modo expreso en el Acuerdo del Pleno de fecha 30 de septiembre de 2013"
"[…] debe rechazarse expresamente la alegación de falta de motivación, dado que los 2 actos administrativos impugnados (tanto el originario como el acumulado) permite conocer de manera expresa la motivación jurídica que los apoya, y los distintos elementos tomados en cuenta por la Administración para adoptar dichos actos administrativos."
La sentència, que pot ser apel·lada, imposa a La Española el pagament de les costes del procediment.

Cal recordar que el recurs de Salvem l'Aqüífer va ser rebutjat pel PP i pels regidors no adscrits, que van criticar molt durament els grups que li donaven suport (PSOE, EU i Compromís). Fernando Pastor va acusar el Govern Municipal d'actuar "cuanto menos de manera irregular a sabiendas" i va qualificar Compromís de poc seriosos per haver passat de l'abstenció del dia 24-06-2013 al vot a favor. Sobre l'aprovació "ad cautelam" Pastor també va dir que era "el último conejo que se ha sacado el gobierno de la chistera". La sentència posa de manifest que el tràmit realitzat va ser totalment correcte i que les declaracions de Pastor no tenien cap fonament.

Des de Salvem l'Aqüífer del Molinar volem expressar la nostra satisfacció per la decisió del Jutjat: "es reconeix el dret a defensar un recurs públic i essencial per a la ciutat d'Alcoi com és l'aigua de l'aqüífer del Molinar; aquest es l'únic interès que ens mou, per damunt d'interessos particulars que posen en perill la nostra aigua sense cap necessitat, perquè la Canal és el pitjor lloc per a especular i jugar a l'urbanisme a la carta".

dissabte, 14 de febrer de 2015

Un enemic del poble

El 27 de juny de 2014, la companyia de teatre alcoiana "La Dependent" va fer una estupenda lectura dramatitzada de l'obra teatral "Un enemic del poble", de Henrik Ibsen, en la qual van participar els actors i actrius Neus Agulló, Juli Cantó, Andrés Dénia, Rosanna Espinós, Joan Gadea, Ximo Llorens, Pepa Miralles, Pep Sellés, Juli Mira i Carlos Jorge Ilario. 

‘Un enemic del poble’ relata la historia del doctor Thomas Stockmann i de la ciutat on viu, pròspera gràcies a les aigües d’un balneari. Quan el doctor descobreix en l’aigua una bactèria contaminant que pot posar en perill la salut dels banyistes es plantejarà un interessant dilema (al igual que succeeix amb el polígon de La Española).

Què són més importants els inconvenients econòmics o la salut de les persones? Cal anteposar els interessos del capital a la vida i el medi ambient? Quin preu han de pagar els que diuen la veritat en contra del que la majoria nega? On es situa la fina línia que separa democràcia de demagògia?

La resposta a aquestes i a moltes altres preguntes la trobareu en els següents vídeos, que es van gravar durant l'acte.

Des d'ací, moltes gràcies a tots els actors i als tècnics que van fer possible aquesta activitat.dijous, 5 de febrer de 2015

Participa en l'activitat de pintura col·lectiva en defensa del MolinarEl dissabte que ve, dia 7 de febrer, tindrà lloc a la plaça de Dins d'Alcoi, a les 11 h del matí, un acte d'expressió plàstica i reivindicatiu, per a conscienciar de la necessitat de no posar en perill la nostra aigua, un recurs imprescindible per a tots.
Amb aquesta activitat volem promoure la sensibilització i reflexió de la ciutadania sobre una cosa tan important com podria ser la contaminació de les aigües que utilitzem per al nostre servei diari, procedents de l'aqüífer del Molinar, que representa més d'un 70% del total de l'aigua que utilitzem; una dada que posa de manifest com és d'estratègic aquest recurs per al futur de la nostra ciutat.
Davant la recent aprovació de l'ATE Alcoinnova, volem manifestar una volta més el nostre rebuig a la instal·lació del projecte a la zona de la Canal. No té cap sentit posar en perill un recurs tan vital i escàs com l'aigua quan hi altres ubicacions més adequades i sense riscos.
L'activitat consistirà en el desplegament de grans tires de paper continu per tal que totes les persones que vulguen participar (incloses les famílies que hagen portat els seus fills, o col·lectius que prèviament han rebut informació), puguen, a través de la pintura, el dibuix o l'escriptura, testimoniar la seua acció solidària, en defensa de la nostra aigua.
En el moment de la realització de l'obra col·lectiva es faran fotografies i gravacions de vídeo per tal que hi haja constància de tot el que s'ha fet.
Posteriorment, el resultat, l'obra conjunta, serà exposat al claustre de la plaça durant tot el dia, per tal que es puga veure el pensament col·lectiu d'una part de la població.
La Plataforma Salvem l'Aquífer del Molinar es reserva els drets de poder disposar d'aquestes imatges amb finalitats de campanya de solidaritat i de sensibilització a la ciutadania i, per descomptat, anima tota la gent a pintar, dibuixar o escriure en defensa de l'aigua.